PDMA

Türkçeye “Ürün Geliştirme ve Yönetim Birliği” olarak çevirilebilecek, İngilizcesiyle “Product Development and Management Association” (PDMA) 1976 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.  Kuruluşun temel amacı ürün geliştirme ve yönetimini yapan profesyönellere yardımcı olmak, bireylerin ve organizasyonların ürün geliştirme ve yönetim süreçlerindeki verimliliği artırmaktır. Bunu da profesyonel gelişime gerekli kaynakları, bilgiyi ve koordinasyonu sağlayarak gerçekleştirir.

Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çok sepesifik aktivitelerin bir araya gelmesini gerektirir. PDMA bu anlamda eğitim, tecrübe, iş ağı üzerinden birlikteliği ve farkındalığı bir araya getirebilen yegane organizasyonlardan biridir. Organizasyon üyelerinden %80 ‘i ürün geliştirme ve yönetimi uygulayanlardan, %20 ‘si de akademik çevrelerden ve çeşitli servis sağlayıcılardan oluşur.

PDMA Logo

PDMA, ürün geliştirme ve yönetimi üzerine bilgi oluşturma, bu bilgiyi kullanılabilir hale getirme, kullanılabilir hale gelmiş bu bilgiyi de ihtiyaç duyan tüm profesyonellere iletme işini gerçekleştirir. PDMA bilginin oluşması amacıyla çok sayıda basılı yayını desteklediği gibi aynı zamanda konferans ve çalıştayların da gerçekleşmesine çeşitli şekillerde yardımcı olur. Yılda altı kere “The Journal of Product Innovation Management” dergisini yayımlar, 1996 yılında da “The PDMA Handbook of New Product Development” adlı kitabı yayımlamışlardır (John Wiley & Sons, 1996).

PDMA aynı zamanda Yeni Ürün Geliştirme Profesyoneli yani NPDP (New Product Development Professional) olunabilmesini sağlayan bir sertifikasyon sürecini de tüm üyelerine sağlamaktadır. NPDP sertifikası alan bir ürün yöneticisi bilgisini ve tecrübesini belgelemiş olur, uluslararası anlamda kabul gören bir yetkinliğe ulaşır. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *