Ürün ve Yönetimi

Ürün yönetiminden bahsetmek istiyorsak öncelikle en merkezinde yer alan unsuru konuşmalıyız.

Ürün nedir?

Ürün, bir “ihtiyacın giderilmesi” yada “tatmin duygusu yaratmak” için ortaya konulan; ihtiyaç duyan yada karşılığında tatmin olmak isteyen bir müşteriye sahip ve bu müşteriye satışa sunulabilecek bir pazarı olan, bu pazarda çeşitli yöntemlerle pazarlanabilen, elle tutulan yada tutulmayan bir varlıktır.

Bu tanım kapsamında herhangi bir varlığı ürün olarak adlandırabilmemiz için;

  1. bir ihtiyacı yada tatmini sağlayacak şekilde değer yaratmalıdır,
  2. müşterisi ve pazarı olmalıdır,
  3. bu değerin karşılığında pazarlanabilmeli ve satılabilmelidir.

Hizmet kavramı da ürün olarak kabul edilebilir, elle tutulur olması yada olmaması önemli değildir. Bir buzdolabının ürün olması gibi, elle tutulamayan bir melodi, web sitesi, satırlara dökülecek bir şiir yada 15 dakikalığına oturup keyifle yudumladığınız kahveniz de birer üründür.

Product concept words in tag cloud

Ürünler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmanın en yaygın ve kullanılan hali sektör sınıflandırmasıdır, otomativ sektörü, yazılım sektörü, kimya sektörü gibi birbirinden çok farklı üretim süreçlerine sahip sektörlerin ürünleri de birbirinden ayrıdır. Sektör merkezli bu sınıflandırmaya sektör ve pazar başlığı altında daha geniş yer verilecektir.

Ürünlerin bir de “yeni ürün” şeklinde ayrıldığı görülür. Bu ayrım özellikle 90’lar sonrasında yüksek teknolojiye dayalı AR-GE çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya atılmıştır. Bir ürünün yeni ürün olarak adlandırılması için:

  • tamamen yeni bir icat olması,
  • bir şirketi yeni bir kategoriye taşıması,
  • varolan ürün hattına (product line) yeni bir zincir eklemesi,
  • varolan bir ürünün dökümante edilmiş bir geliştirmeye sahip olması,
  • belli bir ürünün tamamen farklı bir amaçla yeniden konumlandırılması (repositioning)

Bir ürünün yeni olması için: Yeni bir ülkeye açılması, yeni pazarlara sokulması, yeni dağıtım kanallarının kullanılması, paketleme farklılıkları (web yazılımının arayüzünün değişmesi gibi) yada üretiminde farklı kaynak yada üretim metodlarının kullanılması yeterli olmaz.

Yeni ürün kavramı önemlidir, çünkü özellikle de ilerleyen teknoloji ve artan fırsat yoğunluğu ile birlikte ürünlerin diğer ürünlerden farklılaşması şirketlerin gelişimine daha fazla katkı sağlar. Birbirini taklit eden ürünler yerine yeni ürünlerin geliştirilmesi günümüz iş dünyasında daha önemlidir ve bu yüzden burada da ürün yönetimi olgusu ağırlıklı olarak yeni ürün ekseninde size aktarılacaktır

Bu bölüm kapsamında ürüne ait aşağıdaki alt başlıkları bulabileceksiniz:

İmaj: keyv.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *