Endüstri (Sektör) vs Pazar

Ürün yönetiminde en çok yapılan hatalardan biri alan bilgisi ile pazar bilgisini karıştırmaktır. İngilizcesi ile “Domain know-how” denildiğini siz de duymuşsunuzdur. Ürün yönetimi üzerine konuşan en tecrübeli ve yetkili kişilerce bile bu terimler yanlış kullanılır.

Sektör, Endüstri yada Alan [Domain] ne demek isterseniz, Ürün yöneticisinin süreç sonucunda ortaya koyduğu ürünün hangi sektörde geliştirildiğini gösterir. Örneğin, ürün yöneticisi; ortaya konan ürün kimyasal bir bileşen ise, kimya sektöründe (yada kimya endüstrisinde, yada kimya alanında) çalışan bir ürün yöneticisidir. Aynı şekilde geliştirilen ürün yazılım ise ürün yöneticisi yazılım alanında (bilişim sektöründe yada yazılım endüstrisinde) görev yapmaktadır.

Domain vs Market

Pazar[Market] terimi ise ürün yöneticisinin ürününü sürmeyi planladığı sektördür. Ortaya çıkan ürünün hangi sektör için geliştirildiğini gösterir. Bunun için verilebilecek en iyi örnek belki de yazılım endüstrisinden verilebilir. Yazılım ürün yöneticisi, süreç sonunda yazılım üretir. Ancak bu yazılım inşaat sektörü için tasarlanmış ve inşaat sektöründe inşaatların girdileri ve çıktılarını kullanıcıya aktaran ve planlama yapmasını sağlayan bir yazılım olabilir. Bu durumda ‘yazılım’ ürün yöneticisi inşaat sektörü ile ilgili ‘pazar’ araştırmaları yapar. İnşaat sektörünü ürettiği yazılıma alıcı bulabilmek için öğrenmeli, araştırmalı ve analiz etmelidir. Tek sektöre ait bir ürün birden fazla sektöre hizmet verebilir.

Telekomünikasyon sektöründe, bir operatörde çalışan ürün yöneticisi genelde konuşma, mesajlaşma, internet paketleri ortaya çıkartır bu ürün yöneticisinin kimya sektörüne geçip çalışması imkansız olmasa bile oldukça zorlayıcıdır çünkü herhangi bir kimyasalın üretilmesi için süreç gereksinimlerini bilmez. Ancak kimyasal pazarını araştırabilir; kimyasal sektöründeki çalışan sayısını, bu kişilerin hangi GSM operatörlerini ne amaçlarla kullandığını, çalışma saatlerini, genel konuşma oranlarını, gidiş ve geliş görüşmelerini, haberleşme için harcanabilir bütçeyi vb istatistiki verileri toplar ve sadece kimya sektörü çalışanları için özel bir tarife çıkartabilir (kamu çalışanı tarifelerinde olduğu gibi). Telekomünikasyon sektöründe, yine bir operatörde çalışan ancak web ürünleri çıkartan bir ürün yöneticisi ise yazılım ürün yöneticisidir. Bir yazılımın nasıl çıkartıldığını bilir ve akıllı yazılımlar üreten bir yazılım şirketine geçip kimyasal pazarını araştırırsa kimyasal ürünlerin üretim hattı verimliliğini artıran bir yazılım çıkartabilir.

Alan ve pazar ayrımı önemlidir çünkü sektör bilgisi, yani ürünün nasıl üretildiğini bilmesi, ürün yöneticisi için hayati bir fonksiyondur. Kimya ürün yöneticisi kimyasal bir bileşenin üretim aşamalarını, telekomünikasyon ürün yöneticisi haberleşme teknolojilerini ve haberleşme sektöründe işlerin nasıl yürüdüğünü, yazılım ürün yöneticisi ise yazılımın nasıl ortaya çıktığını bilmek zorundadır. Bunun sebebi ürün yöneticisinin ürününü kontrol edebilmesinde yatar. Ürün yöneticisi çıkarttığı ürünün planlamasını, özelliklerinin önceliklendirmesini [prioritization] diğer herşey ile birlikte endüstriyel/sektörel  bilgisine dayanarak gerçekleştirir.

Pazar bilgisi ise büyük bir artıdır. Kimya ürün yöneticisinin boya piyasasında tecrübe edinmiş olması, boyaya özgü hangi kimsayal ürünlerinin (tekstil boyası ise farklı, gıda boyası ise farklı), ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini, inşaat sektöründe pazar bilgisinin olması, inşaat sektörü için üretilecek hangi ürünlerin (örneğin çimento içeriği) kimyasal bileşenlerinin ne ve nasıl olması gerektiğini gösterir. Pazar bilgisi, ürün yöneticisinin şirketine karlılık anlamında yapacağı katkıyı gösteren bir önbilgi kabul edilebilir. Pazarın nasıl işlediğini bilmeyen bir ürün yöneticisi şirketine de fazla kazanım sağlayamaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *