Ürün Yol Haritası

Ürün yol haritası bir ürünün üretildikten sonra yada henüz fikir aşamasındayken ortaya konan planıdır. Yakın ve uzun vadede, ürünün nasıl şekilleneceği, ileride ne tür ihtiyaçları gidereceği ve geliştirilmesi için neler gerekeceği ürün yol haritaları sayesinde ortaya konar. Ürün geliştirme ve müşteri ile iletişim olmak üzere iki yönlü önemi vardır.

Ürün geliştirmedeki önem şirket içi kaynak verimliliğinin sağlanması yolunda kendini gösterir. Bir ürün, hangi sektörde olursa olsun, bir önceki sürümünün üzerine inşa edilir. Yol haritası ürünün hangi adımlardan geçerek, hangi zamanlarda hangi aşamalarda olması gerektiğini gösterir. Pazar bilgisi ile birleştirilen bir fikrin yakın ve uzak gelecekteki halini gösterir. En önemlisi de gelecekteki haline erişilebilmesi için nasıl geliştirilmesi gerektiğinin görülebilmesidir.

Product RoadmapÜrünün yol haritasının olması kaynak planlamasına imkan verir, gelecekteki versiyonların planlaması şimdiden ürün yöneticisi, ürün sahibi, geliştiriciler ve iş analistinin ortak çalışması ile karara bağlanır.

Müşteri eksenindeki önem ise şirketin itibarı ile alakalıdır. Müşteri yol haritasının sunulması sayesinde birlikte çalıştığı şirketin geleceğini görmektedir, şirketin itibarı müşterilerinin uzun vadeli işbirliğine bağlıdır. Ürün yol haritasının müşteri ile paylaşılması sayesinde şirket müşteriye iki temel mesaj verir:

1) Çalışılan sektörün ve pazarın iyi tanındığını, şirketin işini iyi bildiğini, müşterinin istediği ve daha da önemlisi ihtiyaç duyduğundan çok daha fazlasının düşünülüp geliştirilebildiğini,

2) Müşteri ile üzerinde mütabakata varılandan çok daha uzun vadeli işbirliği istendiğini, ilişkilerin karşılıklı güvene dayandığını.

Yol Haritasının hazırlanması başlı başına ayrı bir başlıktır. Blog içerisinde yol haritasının hazırlanmasında kullanılan çeşitli araçların ve yazılımların incelemelerini, yol haritası oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Bu süre zarfında yol haritası ile ilgili Steve Johnson tarafından hazırlanmış oldukça başarılı bir e-kitap ‘ı sizlerle paylaşabiliriz, buradan indirebilirsiniz, ingilizcedir.

Yine de yol haritasının nasıl hazırlanacağına kısaca değinmek anlamlı olur. Yol haritası hazırlamak için:

  1. Öncelikle sektörünüzü ve pazarınızı iyi incelenmeli ve pazar araştırmaları/analizleri mümkün olduğunca tamamlanmalıdır,
  2. Beyin fırtınasının rahatlıkla yapılabileceği bir ortam hazırlanmalı, sektör ve pazar tecrübesi olan iş analisti veya başka ürün yöneticileri ile işbirliği yapılabilmelidir,
  3. ne olursa olsun ürününüz ile ilgili tüm fikirler belgelenmeli, fikirlerin ne denli uç fikirler olduğuna bakılmamalıdır,
  4. Tasarlanan fikirler ve muhtemel ürünün fonksiyonaliteleri, pazarda bağlantıda olunan tecrübeli isimlerle konuşulmalı ve doğrulanmalıdır,
  5. Pazar araştırmasının çıktıları şirket geçmişi, tecrübeler ve pazarda hakimiyeti sağlayabilecek fikirler belli bir şablona oturtulmalıdır,
  6. Verimlilik ön planda tutulmalı ve ürün geliştirmesi birbirini kolayca takip eden adımlar halinde önceliklendirilmeli. Aynı pazarda birden fazla ürün çıkartılıyorsa ürünler arası çapraz geliştirmeler öngörülebilmelidir,
  7. Ürününün rakip ürünlerden ayrılacak fonksiyonaliteleri ayrı modellenmeli ve önceliklendirilmelidir. Yol haritasında, pazar hakimiyeti sağlayabilecek bu özellikler, mutlaka bulunmalıdır,
  8. Gerçekçi olunmalı, uzun vadede de kısa vadede de şirket hacmi, sektör tecrübesi, geçmişte ortaya konan işleri düşünülmeli ve gerçeklenebilir bir yol haritası tasarlanmalıdır. Unutulmamalı ki, yol haritaları müşteri ile paylaşılır ve şirket itibarını ilgilendirir.
  9. Son olarak, yol haritası fazla detaylandırılmamalıdır. Yol haritası üzerine sadece ürün yöneticisi konuşmalı, müşteri dahi asla basılı bir yol haritası ile bilgilendirilmemelidir. Yol haritası gidilip yüz yüze anlatılabilir, bu sayede hem iletişimde kalınır ve müşteri memnuniyeti artar hem de muhtemel bir “biz bunu kendimiz de yapabiliriz” tehlikesi ortadan kaldırılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *