Ürün Yöneticisi

Ürün Yöneticisi, literatürde, bir ürünün fikir aşamasından, ürünün hedeflenen başarıya ulaştığı noktaya kadarki tüm Ürün Yaşam Döngüsünü [Product Life Cycle] yöneten yani ürün yönetimini [Product Management] tüm unsurları ile gerçekleştiren kişi olarak tanımlanır.

Ürün Yöneticisi

Ürün yöneticisinin önündeki en büyük engel ürün yönetiminde farkındalığın oluşmamış olmasıdır. Proje yönetiminde olduğu gibi uluslararası seviyede standartlar oluşmamış, ürün yönetiminde sorumlulukların sınırı netleştirilmemiştir. Bu sebepten dolayı ürün yöneticisinin sorumlulukları şirketten şirkete ciddi farklılıklar gösterebilir. Bu sitenin en temel amacı da bu karışıklığın önüne geçmek ve Türkiye’de ürün yöneticiliği ile ilgili farkındalığı artırmaktır. Geleceğin en önemli çalışma disiplinlerinden biri olan ürün yöneticiliğinde Türkiye’yi söz sahibi hale getirmektir.

Ürün Yöneticisi ürünün CEO’sudur yani ürün ile ilgili tüm kararları alması gereken kişidir. Bu noktada ‘kararları alan kişi’ tanımlaması çok önemlidir çünkü ürün yöneticisi organizasyonel yapı içerisinde çeşitli paydaşları birbiri ile buluşturma ve ürün ile ilgili ihtiyaçları belirtme yükümlülüğüne sahiptir. Şirket CEO’larının şirket ile ilgili yapılması gereken tüm işlere koşturmadığı gibi ürün yöneticisi de ürünü ile ilgili tüm işleri kendisi yapmaz, ürünü ile ilgili alınması gereken kararları alır. Organizasyonel yapı içerisinde ürün ile ilgili sorumluluk dağılımı çok daha detaylı şekilde “Hiyerarşi ve sorumluluklar” başlığı altında incelenmektedir.

Ürün Yöneticisinin görevleri bir önceki başlığımız “Ürün Yönetimi Çerçevesi” altında belirtilen tüm sorumluluklardır. Yine de listelemek gerekirse, bir ürün yöneticisi:

 • şirketi (/ürünü) için piyasa analizleri yapar,
 • pazar belirlenmemişse geliştirmeyi planladığı (fikrini gerçekleştireceği) pazarı belirler,
 • fırsatları koklar ve en iyi fırsatı belirler,
 • ürün stratejisini hazırlar,
 • satış ve karlılık öngörülerini gerçekleştirir,
 • stratejiye uygun şekilde ürünü başarıyla değerlendirme süreçlerinden taşır,
 • ürünün ihtiyaçlarını belirler,
 • ürünün geliştirilmesini sağlar,
 • ürünün pazarlama stratejisini planlar ve uygular,
 • iç ve dış müşterilerle direk iletişim kurmak ve bu iletişimi üst seviyede korumak zorundadır,
 • ürünün piyasa (dış müşteriler) geri bildirimlerini dinler,
 • portföy yönetimini gerçekleştirir,
 • ürünün piyasaya sürülme sürecini planlar ve gerçekleştirir,
 • gerekirse satış sonrası süreçleri planlar.

 Bu süreç yepyeni bir ürün fikrini oluşturmayı kapsayabileceği gibi, halihazırda geliştirilmekte olan ürünlerin yönetimini de kapsayabilir.

Ürün Yöneticisinin global dünyada bir diğer ismi de ürün ve pazarlama yöneticisidir [Product Marketing Manager]. Bunun sebebi ürün yönetiminin en önemli sorumluluğunun ürün ve pazarlama stratejilerini geliştirmek olmasıdır.

imaj Pink Product Manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *