Ürün Yönetiminde Süreç ve Teknikler

İş analisti, ürün yöneticisi yada proje yöneticisi; sorumluluğumuz ne olursa olsun hazır bir çerçeve [framework, business framework, product development framework] yada süreç akışı [process, business – product management – product development process] gördüğümüzde biliriz ki işler “bizde o şekilde yürümez”. Malesef ki bu doğrudur.

Ürün yöneticiliği de proje yöneticiliği gibi sektörden bağımsız bir kavramdır. Yani süreçlerini bilen bir ürün yada proje yöneticisi, sektör değiştirse de işlerini aynen yerine getirebilir. Diğer yandan, bir firmada, ne kadar sisteme oturmuş işleyen bir süreç olsa da, bu süreç firmadan firmaya farklılıklar gösterebilir. Bunun sebebi içinde çalıştığımız firmanın öz kaynaklarının, niteliklerinin ve pek tabi sermaye hacminin firmadan firmaya, sektörden sektöre farklılık göstermesidir.

Yine de proje yönetiminde olduğu gibi ürün yönetiminde de genel geçer kavramların oturtulması, süreçlerin yerleştirilmesi ve sorumlulukların doğru şekilde paylaştırılması firmaların verimliliklerinin dolayısıyla da karlılıkların artırılması için şarttır.Bu bölümde Ürün Yönetiminde Süreç ve Teknikleri işleyeceğiz. Ürün yönetimi süreçlerini yeni bir ürün fikri ile başlatıp, ürünün başarıya ulaşmasına kadar devam ettireceğiz.

Ürün Yönetiminde Süreç ve Teknikler

Yeni bir ürün fikri “genellikle” hiç hayata geçirilmemiş, yepyeni, yoktan var edilen bir fikir olmaz. Açıkça belirtmek gerekir ki ürünün yepyeni bir fikir ile başlatılması çoğunlukla güzel bir masaldır. Bilinir ki birileri biryerlerde bir sabah yepyeni bir fikir ile uyanmaz. Bu da olabilir, hatta oldukça güzel de olur ancak genelde işler bu şekilde yürümez, ürün fikirlerinin geliştirilmesi, fırsatların aranması ve iyi bir fırsatın tespit edilmesi için yöntemler bulunmaktadır.

Benzer bir söylemi ürünün son bulması için de söyleyebiliriz. Ürün yönetiminin son bulması ürünün piyasaya sürülmesi [Product Launch] değildir. Ürün yönetiminin son bulması ürünün stratejisinde belirlenen hedeflerine uyması ile gerçekleşir. Ürünün piyasaya sürülmesi de başlı başına pazarlama süreçlerinin, bakım süreçlerinin saha işlerinin var olduğu bambaşka bir adımdır.

Genel olarak üstünden geçmek gerekirse bu bölümde anlatılacağı şekilde Ürün Yönetiminde Süreçler aşağıdaki gibidir:

  1. Fırsatları belirleyip doğru fırsatı yakalama, yeni ürün stratejisini oluşturma [opportunity identification and selection]
  2. Ürün fikrinin oluşturulması/netleştirilmesi [Concept generation]
  3. Fikrin ve muhtemel projenin değerlendirilmesi [Concept and Project Evaluation]
  4. Ürünün Geliştirilmesi [Development]
  5. Ürünün (canlıya/pazara/piyasaya) çıkartılması (yada sürülmesi) [Launch]

Süreçler birbirini izleyen adımlar gibi gözükse de aslında her adımın proje boyunca birbirine paralel ilerlediği zamanları da gözlemleriz. Örneğin henüz projenin başındayken fırsatların belirlenmesi sırasında aynı zamanda bu fırsatların fikirlere nasıl dönüşebileceklerini de belirlemeye çalışırız, henüz ürünün canlıya çıkartılmasına dair elle tutulur herhangi bir çalışma yapılmıyor olsa da fikrin bir ürüne nasıl dönüştürülebileceğine dair öngörüler oluşturulabilir. Proje zaman çizgisinde ilerlendikçe her adımın farklı olgunluklara eriştiği ve devam edelim mi etmeyelim mi kararlarının alındığı bu başlık altında çeşitli paylaşımlarda görülecektir. Yukarıda bahsedilen her bir adım ayrı bölümlerde detaylandırılacak, alt kırılımlarına ayrılacak ve her alt kırılım da mümkün olduğunca sizlere aktarılacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *