Fikir ve Proje değerlendirme

Fikrin (Konseptin) oluşturulmasının ardından direk ürün geliştirmeye geçilmez. Önce oluşturulmuş konseptin değerlendirilmesi ve geliştirilmeye değer bulunması gerekir. Bu aşama konseptin ve projenin değerlendirilme aşamasıdır. Bu değerlendirme “screening” yada teknik değerlendirme şeklinde adlandırılır.

Şirketler çoğu zaman hızlı bir değerlendirme sürecinin ardından konsept testine geçer. Tabii konsept testi öncesindeki süreç derinlemesine bir finansal analiz de olabilir. Konseptin ne kadar derin, teknik, masraflı olduğuna göre bu durum değişir. Konsept testi sayesinde potansiyel müşterilerin ürün fikrini beğenip beğenmeyeceği görülür. Konsept testinin sonucunda “full screen” adımına gelinir. Full screen kavramı potansiyel müşterinin ürün fikrine ne kadar sıcak baktığını, değişiklik isteyip istemediğini, fikrin sunulan haliyle ne kadar tutacağını vb gösteren özellikle de finansal analizler içeren çıktıdır.

DeğerlendirmeFull screen fikri ürüne dönüştürüp dönüştürmeyeceğimize karar vermemizi sağlar. Alınan karar devam etmek olursa süreç “proje değerlendirme” ‘ye döner. Artık fikri değerlendirme aşamasından çıkılmıştır. Fikrin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu aşamada yeni üründen ne istendiğini belirten bir açıklama hazırlanır. Bu açıklama aslında müşterinin beklentilerinin kalite kontrolünü sağlayacak bir metod kümesidir ve ürün yönetimi literatüründe ingilizcesiyle “Quality Function Deployment” şeklindedir. Bu terim çok da kullanılan bir ifade değildir. Daha genel geçer kullanımı “ürün tanımı” ‘dır [Product Description/Product Definition]. Yazılım sektöründe Müşteri ihtiyaçları dökümanı [Customer Requirement Specifications] şeklinde belirtilen dökümandır. Ürünün fonksiyonlarını tek tek sıralamaz, üründe neyin olacağı ve müşteriye ne faydalar sağlayacağı belirtilir.

Ürün tanımı içerisinde üründe yer alacak fonksiyonalitelerin tek tek yazılmamasından dolayı henüz derin bir teknik çalışma gerektirmez. Bu döküman sayesinde müşteri ile üzerinde uzlaşılan bir ürün anlaşması yapılmıştır. Tüm ürün geliştirme süreci sonunda ortaya çıkan ürün bu anlaşmada belirtilen şartları (faydaları) sağlamak zorundadır. Müşteri memnuniyeti ve ürün yönetiminin başarısı da büyük oranda burada yazılanlara ne kadar uyulduğuna bağlıdır.

Şu ana kadar ürün yönetiminde:

aşamaları aktarılmıştır. Bu üç aşama da ürün yönetiminde en bulanık aşamalardır. Fikir ve Projen değerlendirme başlığımız da diğer başlıklarımızda olduğu gibi alt başlıklar altında detaylandırılmaktadır.

Proje değerlendirme adımı tamamlanır ve ürünleştime kararı çıkarsa, bir sonraki başlığımız olan ürün geliştirme süreci başlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *