Konsept geliştirme

Bazen bir ihtiyacı isimlendirmek kolay olsa da çoğunlukla o kadar kolay değildir. Fikir yaratma yada daha resmi adıyla konsept geliştirme , fırsatların belirlenmesi ve strateji oluşturulmasının ardından gelen adımdır ve tahmin edilenden daha zordur.

Fikir oluşturma

En kolay konsept geliştirme var olan problemleri tespit ederek bu problemlere çözüm yolları üretmedir. Şirketler yada insanlar gündelik süreçlerinde incelenir ve ona göre çözümler bulunur. Böylesi “problemi belirle ve çöz!” yöntemi (problem analizi) tahmin edilenden daha çok tecrübe gerektiren ve birikim isteyen tekniklerden biridir.

Problem analizi ile bulunabilenler dışında çok sayıda fikir de; telefon, mail yada internet yoluyla müşterilerden size gelecektir. Müşteriler, şirket içi çalışanlar, özellikle de satış ve pazarlama kanallarının geri beslemeleri bu fikirleri size ulaştırabilir. Bu fikirlerin tümü gözden geçirilebilir ve bir fikir havuzu oluşturulabilir.

Konseptin yani ürün fikrinin oluşturulmaya başlanması belli bir hazırlık süreci ve alternatiflerin yaratılması süreci ile başlar. Product Innovation Charter (PIC) ‘ın gözden geçirilmesi, doğru insanların bulunup PIC’nin geliştirilmesi, yaratıcı insanların tespit edilip daha verimli halde sürece kazandırılması, özel ödüllendirme sistemleri ile yaratıcılığın desteklenmesi bu hazırlık aşamasının parçalarıdır. Inovasyon mu imitasyon mu ikilemine düşmeden, halihazırda ürünleşmiş başka konseptlerin de kullanılabilmesi, yepyeni ancak az sayıda olan fikirlere alternatif olur.

Hazırlık aşaması problem temelli fikir geliştirmeyi kolaylaştırmak içindir. Problemin;

  • iç kaynaklar,
  • teknik ve pazarlama departmanlarından geri beslemeler,
  • problem analizleri,

ile tespit edilmesinin ardından senaryo analizleri gerçekleştirilir. Problem ve senaryo analizlerinde yaratıcılık kavramı çok önemlidir. Yaratıcılığın yanında beyin fırtınası, takım içi görüş alışverişinde bulunma, bilgisayar destekli analiz ve çözüm yöntemleri tespit edilen problemlere çözümler bulunmasını sağlar.

Konsept geliştirme aşağıdaki başlıklar çerçevesinde alt başlıklar halinde sizlere aktarılacaktır:

  1. Problem temelli fikir üretimi [Problem based ideation]
  2. Analitik özellik yaklaşımı: Giriş ve sezgisel haritalama [Analytical attribute mapping: Introduction and perceptual mapping]
  3. Analitik özellik yaklaşımı: Avantaj/Dezavantaj analizi ve niteliksel teknikler [Analytical attribute mapping: Trade-off analysis, qualitative techniques]

imaj webhomes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *