Ürünün piyasaya sürülmesi ve ürünü canlıya çıkartma

Canlıya çıkartma

Ürünün piyasaya yada pazara sürülmesi, yazılım dilinde ise ürünü canlıya çıkartma [Product Launch]; ürün yönetimi süreçlerinde son adımdır. Sektörden sektöre tanımlanması farklı olmakla birlikte genel anlamda ürünün seri üretiminin gerçekleştiği, hedef müşteri grupları ile buluşturulduğu ve pazarlama stratejisinin tam anlamıyla uygulandığı zamandır. Kimi sektörlerde (öneğin Yazılım) ürün lansmanı şeklinde birkaç saat sürebilirken, kimi sektörlerde birkaç haftaya hatta pazarlama ölçümlerine göre yıllara kadar uzayabilen bir süreci kapsar.

Ürün bu aşamada artık mümkün olduğunca ölçeklenmektedir. Pazarlamacılar ürünün en anlamlı geri beslemelerini almaya başlarlar ve stratejik pazarlama yöntemlerini uygularlar. Bu adım, tamamlanmış ürünün belli bir pazarlama planı [marketing plan] ile birlikte sahaya sürüleceği ilk adımdır (daha önce konsept testi vb uygulamalar ile pazar analizleri gerçekleştirilmişti). Yönetim kademesi en az problemin burada görülmesini ister. Problemle karşılaşılırsa da bir an önce ortadan kaldırılması umulur.

Ürünü canlıya çıkartma sadece ürünün seri üretimi, müşteri ile buluşturulması yada pazarlanması değildir. Müşteriyi eğitmeyi, dağıtım kanallarında dağıtıcı şirketlerle anlaşılmasını, dağıtıcıların yada saha satışçılarının eğitilmesini de kapsar. Aynı zamanda:

  • Stratejik planlama,
  • Stratejik planın uygulanması,
  • Sürekli pazar ölçümleri,
  • Sürüm yönetimi,
  • Piyasa ile ilişkilerin planlanması

demektir. Tüm bunların birbiri ile bir bütün halinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Stratejik planlama, ürün platformu ile ilgili kritik kararları, rekabet avantajına göre yapılacak manevraları, rakipler ile ilişkileri, pazara girişte alınan geri beslemeleri ve ürünün imajına bağlı alınacak kararları kapsar. Hedef pazarın içerisinde küçük ve büyük ölçekli pazarlama taktiklerinin, ürünün konumlandırılmasının, markanın belirlenmesinin ve marka yönetiminin planlanmasıdır.

Piyasa ölçümleri ise Pseudo Satış metodları [Pseudo sales methods], kontrollü satış ve tam satış metodlarına göre çeşitli ölçümleri ve bu ölçümlere göre alınacak pazarlama kararlarını kapsar. Sürüm yönetimi ve piyasa ile ilişkilerin planlanması ise satış/sürüm sonrası aşamayı kapsar. Sürümlerin piyasa analizi çıktılarına göre planlanmasıdır ve her bir sürüm hakkında piyasanın bilgilendirilmesini içerir.

Burada bahsedilenlerin tümü alt başlıklar halinde daha detaylı şekilde sizlere aktarılacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *